12 Ekim 2011

TürkKızılayı Lisanslı Soda Üretimine Son Verdi
Marka yaratmak şirketler için, hem kendi ürün ve hizmetlerinin diğerlerinden ayrışmasını, hem de haksız kullanımlara karşı durabilmeyi sağladığı için firmalar aşısından son derece önemli. Diğer bir yani ise, marka, tasarım ve patent haklarının lisans ile talep eden firmalara kullandırılabilmesidir.

Ülkemizde, lisanslı kullanımın, halen istenen düzeyde yaygınlaşmamış ve arzu edilen standarda kavuşmamış olması bilinen bir gerçek iken, Worlwide IP Law Networks isimli uluslararası topluluğun lisans konusundaki paylaşımları son derece dikkat çekici. Buna göre, dünya genelinde, lisans kullanım bedellerinin %88 oranında ödenmediği ya da tahsilatında sorun yaşandığı ifade edilmekte. Bu sorunun temelinde, kullanım şartlarının belirlendiği lisans sözleşmesinin içeriğinde net ve kapsamlı korumaya yönelik hükümlere yer verilmemiş olması, kısacası başarısız lisans sözleşmeleri yatmakta. Lisans, uzun süreli kullanım hakkı verdiği için, bunun kullanım koşullarını iyi belirlemek çok önemli. Lisans sözleşmelerinin, firma açısından gelir getirici, olumlu etkilerini yaratabilmek için hukukçulardan destek alınarak hazırlanması mutlak bir gerekliliktir. Aksi halde, firmalar kendi kazanılmış haklarını koruyamadan, kendi eliyle kendi ürünleri başka firmalar kullandırarak büyük maddi zararlara uğramaktadırlar.

Son dönem, basında da geniş ölçüde yer alan en çarpıcı örnek, Türk Kızılayı markasıyla üretilen maden suyunda yaşanan uyuşmazlıktır. Türkiye Kızılay Derneği, Hürriyet Gazetesi’nde yayınlanan tam sayfa ilanı ile, Şadırvan İçecek Üretim Sanayi ve Ticaret A. Ş. ile imzalanan Türk Kızılayı’ nın isim ve logo kullanımına ilişkin marka kullanım sözleşmesinin, ilgili firmanın yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle, Türk Kızılayı tarafından noter kanalıyla çekilen ihtarname ile iptal edildiğini duyurmuştur. Bun dan sonra ise, üretimin aynı şekilde devam etmesi, artık haksız kullanıma girmekte olup, kurum, bu konuda gerekli hukuki süreçlerin başlatıldığını yine aynı sayfada duyurmuştur.

Kazanılmış haklar için başka kişi veya işletmelere lisans ile kullanım hakkı verilebilir ve başka marka sahiplerinin kazanılmış hakları lisans hakkı talep ederek kullanılabilir. Ancak, mevcut hakların korunması ve lisanslı kullanımın yükümlülükler bakımında süreç içindeki takibi son derece önemli bir konudur.

OrbisVista, lisans sözleşmelerini deneyimli hukuk kadrosu ile hazırlamaya ve geçerli kılmaya yönelik işlemleri başlatmak konusunda hizmet vermektedir.