3 Kasım 2011

Marka Tescilinde 35. Sınıf Uygulamaları ve Uygulama Değişikliği

Türk Patent Enstitüsü tarafından hazırlanan ve 19 Ekim 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 35.sınıf değişikliği ile ilgili tebliğ, “mağazacılık ve satış hizmetleri” yapan işletmelerin özel ürün ve sektör belirtmesine izin vermiştir. Buna göre, bir markayı kullanmadığı ürünler ve sektörler için tescil ettirenlerin elde ettiği tekel hakkı sınırlandırılacak ve gerçek hak sahiplerine markalarını yeniden tescil ettirme fırsatı tanınmış olacaktır. Yapılan mevzuat değişikliği ile kötü niyetli müracaatların engellenmesi amaçlanmaktadır.

35. sınıfta tescilli markası olan hak sahipleri için önemi

·         Eski uygulamada Türk Patent Enstitüsü 35. sınıfta bir markaya aynı veya yanıltıcı derecede benzer markaları kabul etmezken, değişiklik sonrası kabul edip yayınlama ve mevcut “genel tanımlı” tesciller ile “çakışmayacağına” dair değerlendirme kararı almıştır.
·         Yayın esnasında itiraz edilmez ise ilgili aynı veya benzer marka tescile bağlanacak olup, bu durumun mevcut marka sahiplerinin haklarına zarar vermesi olasıdır.

Ne Yapmalı

→ 35. sınıf kapsamında sektör ve/ veya ürün tanımları ekleyerek marka koruma kapsamını kendi faaliyet alanları ile sınırlamak için ek tanımlama/ detaylandırma yapıp yeni bir marka müracaatı gerçekleştirilmeli.
→ 35. sınıfta var olan ve bir markaya yanıltıcı derecede benzer markaları sürekli olarak izlemeli ve tescillerini yayın süresi içinde itiraz ederek engelleme yoluna gidilmeli.

35. sınıfta tescil alamamış sahipler için önemi

·         35. sınıfta faaliyet göstermediği halde “genel tescilli” olan markalar karşısında yeniden bir fırsat doğmuştur. Çünkü artık genel tescilli markalar (gerçekten bu sektör veya ürün ile ilgili ticaret yapmadığı müddetçe) “özel tanımlı” marka müracaatlarına engel olamayacaktır.

Ne Yapmalı

→ Herhangi bir işletmenin “gerçek haklarına tecavüz etmeden” 35. sınıf kapsamında sektör ve/veya ürün tanımları yeni bir marka müracaatı gerçekleştirilmeli.


35. sınıf kapsamında yer alan “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” tanımı yeni uygulama değişiklikleri kapsamında artık “çeşitli mallar” yerine özel ürün(ler) ve/veya sektör (ler)belirtmek mümkün kılınmış olup, etkin koruma için önerilmektedir.

Daha önce 35. sınıfta ret olmuş markalar yeniden tescil şansını elde etmiştir. Bu süreçte, var olan hak sahipleri özel emtialar ile marka başvurusunu yenileyerek yerini almalı ve marka haklarını sağlamlaştırmalıdır. Her iki taraf birbirilerinin “gerçek haklarına” tecavüz etmeden takip etmesi gereken adımları yerine getirmelidirler.

Eskiden tescil talepleri ret olmuş markaların müracaatı gerçekleşecektir, “haklı veya haksız” tescili itirazlarla engellenmediği sürece, kabul görecektir.

Hak sahipleri 35. sınıf emtiasını özelleştirip hızla müracaat gerçekleştirmekte ve bu sürece vaktinde dahil olmak son derece önemli hale gelmiştir.

Hiç yorum yok: