11 Ağustos 2012

AR-GE PROJE DESTEKLERİ

Teknolojinin toplumsal faydaya dönüşme sürecini hızlandırmak amacı ile ülkemiz sanayi kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek amacı ile kurulan TEYDEB yani Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı; ülkemiz kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme yeteneğinin, yenilikçilik kültürünün ve rekabet gücünün arttırılmasını hedeflemektedir. Bahsedilen hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için TEYDEB tarafından destek programları yürütülmektedir.  
TEYDEB bünyesinde yürütülen destek programlarından bazıları;
-          Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
-          EUREKA
-          KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
-          Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programı (TEKNOGİRİŞİM)
-          Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Hiç yorum yok: